PERSONĪBAS IZAUGSMES PASAKAS UN CITI STĀSTi

Dodies ceļojumā, kas pārveido no iekšienes!

PAR AUTORU

 

Iepazīsimies! Mani sauc Aija Medne, un es esmu rakstniece. Varētu teikt, ka esmu kā dāvanu iesaiņotājs, kas piemeklē dārgām dāvanām piemērotāko iesaiņojumu, jo izmantoju stāstu kā instrumentu, lai vieglāk uztveramā formā nodotu bērniem vērtības un zināšanas.

Stāsts ir viena no bērna dabiskajām “valodām”, un arī pieaugušais uztver vieglāk, dziļāk un atceras labāk to informāciju, kas tiek pasniegta šādā formā.

Šajā lapā var atrast divas tādu stāstu grupas – personības izaugsmes pasakas, kas iesēj vertību sēklas un palīdz attīstīt emocionālo inteliģenci, un dabas piedzīvojumu stāstus, kas iedvesmo pētīt dabu un palīdz nodot arī zināšanas par to.

Tā kā esmu arī mamma, kura māca savus bērnus mājmācībā, šie stāsti ir organiski izauguši no manas personīgās pieredzes darbā ar bērniem.

Taču tā kā esmu rakstniece un ne vienmēr esmu speciālists visos jautājumos, kurus skaru savos stāstos, tos rakstot, sadarbojos ar tiem, kas šos jautājumus pārzina labāk par mani. Tā nu personības izaugsmes pasaku sērija “Dusmīgais vilks” tapusi sadarbībā ar geštatltterapeiti Sandru Armanevu, bet dabas piedzīvojumu stāsti – sadarbībā ar dabaszinību skolotāju Lilitu Svirževsku.