PERSONĪBAS IZAUGSMES PASAKAS UN CITI STĀSTi

Dodies ceļojumā, kas pārveido no iekšienes!

“DUSMĪGAIS VILKS” – PASAKU SĒRIJA PAR DUSMĀm

Personības izaugsmes pasaku sērija tapusi sadarbībā ar geštaltterapeiti Sandru Armanevu. “Bērni pastāvīgi saskaras ar problēmām, kas nav līdzīgas tām, kuras ir “pieaugušo” pasaulē. Pat ja tādas arī notiek, mūsu risinājumi viņiem joprojām ir bezjēdzīgi. Paskaidrojumi un pamudinājumi atsperas un aizlido “kā zirņi pret sienu” – vai tā nav pazīstama bilde? Rezultātā bērni, kuru domāšana dažkārt ir ārkārtīgi nepārprotama (“jā-nē”, “slikti-labi”) nonāk pie secinājuma, ka jūs viņiem nevarat palīdzēt.” /S. Armaneva/

Ilustrācijas: MADARA BROKĀNE Audio ieraksts: AINĀRS AŠAKS Korektore: MĀRĪTE BALODE

DUSMĪGAIS VILKS ATKLĀJ SAVU SPĒKU

DUSMĪGĀ VILKA PIRMĀ UZVARA

dusmīgais vilks tiek padzīts no vilku zemes

DUSMĪGĀ VILKA PIRMIE TRENIŅI

NO DUSMĪGĀ VILKA PAR CĪNĪTĀJU

CĪNĪTĀJS SVIN

CĪNĪTĀJS VĒLREIZ SATIEK LIELO PUTNU

CĪNĪTĀJS ATGRIEŽAS MĀJĀS