PERSONĪBAS IZAUGSMES PASAKAS UN CITI STĀSTi

Dodies ceļojumā, kas pārveido no iekšienes!

DABAS PIEDZĪVOJUMU STĀSTI

Dabas piedzīvojumu stāsti izauguši no mūsu ģimenes pieredzes. Pat ja daudzas detaļas ir mainītas, tie ir ļoti tuvi mūsu ģimenes reālajai ikdienai. Tā kā, “mācoties” dabaszinības, mana galvenā rūpe ir ne tik daudz pedantiski iemācīt programmu, cik uzturēt dzīvu bērnu dabisko vēlmi visu pētīt un iepazīt, šo stāstu pirmais mērķis ir IEDVESMOT ieraudzīt kaut ko interesantu pat pavisam pierastā apkārtnē. Taču stāstos ir ievīti arī fakti par dabu, izmantojot stāsta formu kā metodi, kas palīdz šos faktus labāk atcerēties.

Stāsti tapuši sadarbībā ar dabaszinību skolotāju Lilitu Svirževsku.

Fotogrāfijas: Lilita Svirževska, Aija Medne, Stefans Rafaēls Mednis, Jānis Samuēls Mednis.

Audio versijas: Ainārs Ašaks

NEPARASTAIS IKDIENIŠĶAJĀ. LIELĀ GAURA STARP MEŽA PĪLĒM.

SPILGTI SARKANAIS ELFU KAUSS. ARĪ PAVASARĪ VAR ATRAST SĒNES.