PERSONĪBAS IZAUGSMES PASAKAS UN CITI STĀSTi

Dodies ceļojumā, kas pārveido no iekšienes!

PERSONĪBAS IZAUGSMES PASAKAS

Personības izaugsmes pasakas ir kā sēklas, kas iesētas atvērtā sirdī lēnām aug un agri vai vēlu nes augļus. Dažreiz šie augļi ir sadziedēta sāpoša sirds, atgūta zaudēta cerība, dažreiz tās ir idejas grūtību pārvarēšanai un konkrēta rīcība, kas tām seko.

Lasīt tālāk un izvēlēties savu pasaku

PERSONĪBAS IZAUGSMES PASAKU SĒRIJA PAR DUSMĀM

“Bērni pastāvīgi saskaras ar problēmām, kas nav līdzīgas tām, kuras ir “pieaugušo” pasaulē. Pat ja tādas arī notiek, mūsu risinājumi viņiem joprojām ir bezjēdzīgi. Paskaidrojumi un pamudinājumi atsperas un aizlido “kā zirņi pret sienu” – vai tā nav pazīstama bilde? Rezultātā bērni, kuru domāšana dažkārt ir ārkārtīgi nepārprotama (“jā-nē”, “slikti-labi”) nonāk pie secinājuma, ka jūs viņiem nevarat palīdzēt.” /S. Armaneva/

Lasīt tālāk un iepazīties ar Dusmīgo vilku

DABAS PIEDZĪVOJUMU STĀSTI

Dabas piedzīvojumu stāsti izauguši no mūsu ģimenes pieredzes. Pat ja daudzas detaļas ir mainītas, tie ir ļoti tuvi mūsu ģimenes reālajai ikdienai. Tā kā, “mācoties” dabaszinības, mana galvenā rūpe ir ne tik daudz pedantiski iemācīt programmu, cik uzturēt dzīvu bērnu dabisko vēlmi visu pētīt un iepazīt, šo stāstu pirmais mērķis ir IEDVESMOT ieraudzīt kaut ko interesantu pat pavisam pierastā apkārtnē.

Lasīt tālāk un izvēlēties savu stāstu